Litery przestrzenne ze styroduru

Litery przestrzenne z pianki XPS (styrodur) wykonywane są z różnej grubości płyt (20 mm -100 mm). Dzięki temu możemy dostosować cenę wykonywanych przez nas liter przestrzennych do portfela każdego inwestora. Litery przestrzenne ze styroduru to jedna z najtańszych form reklamy przestrzennej istniejącej na rynku.

Pianka XPS to spieniony polichlorek winylu, który bardzo dobrze formuję się pod wpłytem temperatury. Dzięki technologii cięcia termicznego, możemy uzyskać dowolne formy i litery przestrzenne ze styroduru. W celu zabezpieczenia materiału przed wpływem warunków atmosferycznych, z którego wykonane są litery przestrzenne ze styroduru nanosimy natryskowo farby zewnętrzne elewacyjne dostępne z palety RAL.RAL.