Kasetony reklamowe

Kasetony reklamowe są jedną z najtańszych reklam świetlnych na rynku.

Kasetony reklamowe występują w wielu formach przestrzennych: jednostronne (montowane równolegle do ściany) oraz dwustronne (montowane prostopadle do ściany), podwieszane, semaforowe, zamontowane na konstrukcji nośnej. Kasetony reklamowe dzięki swojej prostocie i jednocześnie atrakcyjności wizualnej są wspaniałą formą reklamy świetlnej.